Bộ drap 100% Cotton Thắng Lợi giảm giá đặc biệt chỉ còn 270.000/bộ, gồm:


- 1 drap bọc 1,6x2mx20cm (dùng cho nệm dày 10cm)


- 2 áo gối 50x70cm


- 1 áo gối ôm 35x100cm


 


Mền 100% Cotton Thắng Lợi giảm giá đặc biệt chỉ còn 350.000/cái, kích thước 1,8x2m.


Giá cả bộ gồm drap bọc, áo gối và mền cotton Thắng Lợi620.000/bộ.


Các mẫu xem tại http://shopnemgiare.com/danh-muc-san-pham/173/Thang-Loi.html


 


Các mẫu cotton Thắng Lợi có cả loại drap bọc chần gòn và loại drap phủ.


- Giá cả bộ gồm 1 drap bọc có chần gòn (1,6x2m), áo gối và mền chần bông vi tính1.200.000/bộ.


- Giá cả bộ gồm 1 drap phủ bèo không chần gòn (1,6x2m), áo gối và mền chần bông vi tính1.000.000/bộ.


- Giá cả bộ gồm 1 drap phủ có chần gòn (1,6x2m), áo gối và mền chần bông vi tính1.500.000/bộ.


Vui lòng liên hệ số 0919.099.824 - 0122.737.4546 để biết thêm chi tiết.

Yahoo Messenger
Hotline
0122.737.4546
0901.311.185
2.500.000sale off 48%

160 x 200 cm

1.200.000sale off 37%

160 x 200 cm

5.000.000sale off 40%
2.500.000sale off 48%
2.500.000sale off 48%

160 x 200 cm

2.500.000sale off 48%

160 x 200 cm

1.200.000sale off 37%

160 x 200 cm

1.200.000sale off 37%

160 x 200 cm

2.500.000sale off 48%

160 x 200 cm

2.000.000sale off 50%

155 x 195 x 9 cm

5.000.000sale off 40%
1.500.000sale off 50%

155 x 195 x 5 cm

2.500.000sale off 44%

155 x 195 x 10cm

350.000sale off 43%

180 x 200 cm

350.000sale off 43%
180 x 200 cm
1.300.000sale off 15%
700.000sale off 43%

155 x 195 x 3 cm

270.000sale off 30%
70 x 110 cm
400.000sale off 37%
60 x 90 cm

160 x 200 10 cm

800.000sale off 70%

40 x 60 cm

1.500.000sale off 54%

155 x 195 x 9 cm

1.000.000sale off 50%

155 x 195 x 5 cm

3.200.000sale off 15%

160 x 200 cm

3.600.000sale off 15%
160 x 195 x 10 cm
2.900.000sale off 12%
160 x 200 x 20 cm
3.200.000sale off 50%

155 x 195 x 10cm

8.955.000sale off 25%
 160 x 200 x 10 cm
3.010.000sale off 25%

155 x 195 x 9 cm

2.350.000sale off 25%

155 x 195 x 9 cm